หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50

อบรม เทคนิคการออกแบบและพัฒนา AI Chatbot
วันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565 (Live Online Training)
โดย อ.กานต์ เจริญจิตร เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advanced Microsoft Excel 365
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 (Live Online Training)
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 

อบรม การประยุกต์ใช้งานแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเพื่อการทำงาน

ในรูปแบบ Work from Home สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565 (Live Online Training)
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Blockchain Technical
วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565 (Live Online Training)
โดย อ.สุวิทย์ สายพันธ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
อบรม Advanced Microsoft Excel 365
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 (Live Online Training)
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การสร้าง Reports อย่างมืออาชีพด้วย Google Data Studio
วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2565 (Classroom + Live Online Training)
โดย อ.สุวิทย์ สายพันธ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

อบรม การประยุกต์ใช้งานแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเพื่อการทำงาน

ในรูปแบบ Work from Home สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

วันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565 (Live Online Training)
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advanced Excel Inside Lookup Functions
วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2565 (Live Online Training)
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การบริหารจัดการอุปกรณ์ FIREWALL
วันที่ 7 เมษายน 2565
โดย อ.สุวิทย์ สายพันธ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SUN Oracle Level. 2
วันที่ 5 เมษายน 2565
โดย อ.สุวิทย์ สายพันธ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005