หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50

อบรม เทคนิคการพัฒนา Platform แจ้งเตือนผู้รับบริการ (Notify) ผ่าน LINE Application)

วันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2565 (Live Online Training)
โดย อ.กานต์ เจริญจิตร เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Intermediate Microsoft Excel
วันที่ 15 กรกฎาคม 2565
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advanced Microsoft Excel 365
วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 (Live Online Training)
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Intermediate Microsoft Excel
วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Basic Microsoft Excel
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

อบรม Build User Form with ActiveX Control in Macro & VBA Microsoft Excel

วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 (Live Online Training)
โดย อ.สมิทธิชัย ไชยวงศ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Data Analytics for Public Management Innovation

วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 (Live Online Training)

โดย อ.ดร.กานต์ ยงศิริวิทย์, อ.ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค

และ อ.ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

อบรม การพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 (Live Online Training)
โดย อ.สุวิทย์ สายพันธ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

อบรม เทคนิคการพัฒนา Application บนระบบ Android ด้วย Flutter

วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 (Live Online Training)
อบรม ตัดต่อวีดีโอด้วย OpenShot Video และ Shotcut for Windows
วันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565 (Live Online Training)
โดย อ.อธิษฐ์ คู่เจริญถาวร เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005