หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50

อบรม การตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัยในห้อง DATA CENTER
วันที่ 15 มีนาคม 2566
โดย อ.อาทิตย์ ซื่อสัตย์สิทธิกร เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การบริหารจัดการอุปกรณ์ FIREWALL
วันที่ 14 มีนาคม 2566
โดย อ.อาทิตย์ ซื่อสัตย์สิทธิกร เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
วันที่ 13 มีนาคม 2566
โดย อ.อาทิตย์ ซื่อสัตย์สิทธิกร เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SUN Oracle Level. 2
วันที่ 10 มีนาคม 2566
โดย อ.สุวิทย์ สายพันธ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SUN Oracle Level. 1
วันที่ 9 มีนาคม 2566
โดย อ.สุวิทย์ สายพันธ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดด้วย Excel
วันที่ 23 - 24 มกราคม 2566
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advanced Excel Automatic Tasks with Macro
วันที่ 18 - 19 มกราคม 2566 (Live Online Training)
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advanced Microsoft Excel 365
วันที่ 27 กันยายน 2565 (Live Online Training)
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advanced Microsoft Excel 365
วันที่ 21 กันยายน 2565 (Live Online Training)
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advanced Microsoft Excel 365
วันที่ 15 กันยายน 2565 (Live Online Training)
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005