หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 
อบรม Windows 7 & Advanced Microsoft Office 2010
บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Windows 7 & Microsoft Excel 2010
บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย Open Source Software
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2556 โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
อบรม พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักบริหารเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
AEC (Refreshing Your Computer Skills) รุ่นที่ 2
กรมสรรพสามิต
วันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2556 โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
อบรม Photoshop CS6 and Illustrator CS6
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 12 - 15 พฤศจิกายน 2556 โดย อ.สมิทธิชัย ไชยวงศ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005