เทรนนิ่งดีดี อบรมคอมพิวเตอร์ในแบบที่คุณเลือกได้

 

 

 

 
 
 
 

 

 

หลักสูตรล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

อบรม Advanced Microsoft Excel for สำหรับงานด้าน HR
วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2561
อบรม Intermediate Microsoft Excel 2016
วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561
อบรม การจัดการเอกสารออนไลน์ด้วย Google Docs
วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561
อบรม สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมในเดือนสิงหาคม

อบรม Intermediate Microsoft Excel 2016 วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561

อบรม Advanced Microsoft Excel สำหรับงานด้าน HR วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2561

อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 16 สิงหาคม 2561 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Excel for Summary Data วันที่ 17 สิงหาคม 2561
อบรม Excel Macro&VBA วันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561
อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 25 สิงหาคม 2561 (Partner Support)

อบรม Microsoft Excel PivotTable

วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2561(Partner Support)

อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 30 สิงหาคม 2561 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Excel for Summary Data วันที่ 31 สิงหาคม 2561
 

ข้อคิดดีดี

   
   
   
   
 
 
 
 
 

TrainingDD

QR Code  

 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005