หลักสูตรล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

อบรม เทคนิคการสร้างเอกสารอัตโนมัติ ด้วย Word (Macro & Form Active X)
วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2561
อบรม Microsoft Outlook 2010 for Trainer
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
อบรม เทคนิคการกำหนดมาตรฐานสำหรับเอกสารชุดสำนักงาน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
 
การสร้างองค์ความรู้แบบ Interactive Simulation ด้วย Adobe Captivate
วันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมในเดือนมีนาคม

อบรม เทคนิคการสร้างเอกสารอัตโนมัติ ด้วย Word (Macro & Form Active X)

วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2561

อบรม Advanced Microsoft Excel 2013

วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561 (Partner Support)

 

ข้อคิดดีดี

   
   
   
   
 
 
 
 
 

TrainingDD

QR Code  

 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005