หลักสูตรล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

อบรม สร้างงานกราฟฟิคด้วย Opensource Software (Gimp & Inkscape)
วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2560
อบรม เทคนิคการจัดทำระบบรายงานสรุปผลข้อมูลด้วย PivotTable&PivotChart
วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560
อบรม สร้างผังความคิดด้วย Xmind
วันที่ 1 สิงหาคม 2560
อบรม Microsoft Office 2016
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมในเดือนสิงหาคม

อบรม สร้างผังความคิดด้วย Xmind วันที่ 1 สิงหาคม 2560 (StillOnMymindProject)
อบรม เทคนิคการจัดทำระบบรายงานสรุปผลข้อมูลด้วย PivotTable&PivotChart
วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560

อบรม Fundamental Access 2010

วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2560 (Partner Support)

อบรม สร้างงานกราฟฟิคด้วย Opensource Software (Gimp & Inkscape)

วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2560 (StillOnMymindProject)

อบรม Macro & VBA Excel

วันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2560 (Partner Support)

อบรม Adobe Photoshop CC 2017

วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2560 (Partner Support)

อบรม สร้างงานกราฟฟิคด้วย Opensource Software (Gimp & Inkscape)

วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 (StillOnMymindProject)

ข้อคิดดีดี

   
   
   
   
 
 
 
 
 

TrainingDD

QR Code  

 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005