หลักสูตรล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

อบรม เทคนิคการผลิต Infographic & Gifographic สำหรับงานสื่อสารองค์กร
วันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2560
อบรม เทคนิคการสร้าง Infographic แบบเคลื่อนไหว (Gifographic)
วันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2560
อบรม สร้างโมเดล 3 มิติ ด้วย Google Sketchup
วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2560
อบรม LibreOffice Writer ขั้นสูง
วันที่ 27 - 28 เมษายน 2560

กิจกรรมในเดือนมิถุนายน

อบรม สร้างงานนำเสนอออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วย Prezi

วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2560 (Partner Support)

อบรม เทคนิคการผลิต Infographic & Gifographic สำหรับงานสื่อสารองค์กร
วันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2560
อบรม Facebook Marketing วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560 (Partner Support)

อบรม Macro & VBA in Excel

วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560 (Partner Support)

 

ข้อคิดดีดี

   
   
   
   
 
 
 
 
 

TrainingDD

QR Code  

 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005