หลักสูตรล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

อบรม การผลิตสื่ออินโฟกราฟิคแบบเคลื่อนไหว (Gifographic)
วันที่ 11 - 13 กันยายน 2560
อบรม สร้างงานกราฟฟิคด้วย Opensource Software (Gimp & Inkscape)
วันที่ 4 - 5 กันยายน 2560
อบรม สร้างงานกราฟฟิคด้วย Opensource Software (Gimp & Inkscape)
วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560
อบรม สร้างงานกราฟฟิคด้วย Opensource Software (Gimp & Inkscape)
วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2560

กิจกรรมในเดือนกันยายน

อบรม สร้างงานกราฟฟิคด้วย Opensource Software (Gimp & Inkscape)

วันที่ 4 - 5 กันยายน 2560 (StillOnMymindProject)

อบรม Intermediate Microsoft Access

วันที่ 6 - 8 กันยายน 2560 (Partner Support)

อบรม การผลิตสื่ออินโฟกราฟิคแบบเคลื่อนไหว (Gifographic)
วันที่ 11 - 13 กันยายน 2560

อบรม Advanced Microsoft Excel 2013

วันที่ 18 - 20 กันยายน 2560 (Partner Support)

อบรม Microsoft Excel PivotTable

วันที่ 21 - 22 กันยายน 2560 (Partner Support)

อบรม Macro & VBA Excel

วันที่ 25 - 29 กันยายน 2560 (Partner Support)

อบรม Advanced Excel Automatic Task with Macro
วันที่ 26 - 27 กันยายน 2560
อบรม Intermediate Microsoft Excel 2013 วันที่ 28 - 29 กันยายน 2560

ข้อคิดดีดี

   
   
   
   
 
 
 
 
 

TrainingDD

QR Code  

 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005