หลักสูตรล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

อบรม Advanced Microsoft Excel 2013
วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2560
อบรม Intermediate Microsoft Excel 2013
วันที่ 28 - 29 กันยายน 2560
อบรม Advanced Excel Automatic Tasks with Macro
วันที่ 26 - 27 กันยายน 2560
อบรม การผลิตสื่ออินโฟกราฟิคแบบเคลื่อนไหว (Gifographic)
วันที่ 11 - 13 กันยายน 2560

กิจกรรมในเดือนตุลาคม

อบรม Advanced Microsoft Excel 2013 วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2560

อบรม Microsoft Excel Select Topic วันที่ 8 ตุลาคม 2560 (Private Class)

อบรม Adobe Illustrator CC 2017

วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2560 (Partner Support)

อบรม VBA in Excel

วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2560 (Partner Support)

อบรม Adobe Photoshop CC 2017

วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2560 (Partner Support)

อบรม Fundamentals Microsoft Excel 2016

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 (Partner Support)

อบรม Microsoft Excel Select Topic วันที่ 28 ตุลาคม 2560

(Private Class)

ข้อคิดดีดี

   
   
   
   
 
 
 
 
 

TrainingDD

QR Code  

 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005