หลักสูตรล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

อบรม สร้างงานกราฟฟิคด้วย Opensource Software (Gimp & Inkscape)
วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2560
อบรม เทคนิคการผลิต Infographic & Gifographic สำหรับงานสื่อสารองค์กร
วันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2560
อบรม เทคนิคการสร้าง Infographic แบบเคลื่อนไหว (Gifographic)
วันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2560
อบรม สร้างโมเดล 3 มิติ ด้วย Google Sketchup
วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2560

กิจกรรมในเดือนกรกฎาคม

อบรม TV Online ง่าย ๆ ด้วย Youtube & Windows Movie Maker

วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2560 (Partner Support)

อบรม สร้างงานกราฟฟิคด้วย Opensource Software (Gimp & Inkscape)
วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2560 (StillOnMymindProject)
อบรม Microsoft Office 2016 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
อบรม Facebook Marketing วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2560 (Partner Support)
อบรม สร้างผังความคิดด้วย Xmind วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 (StillOnMymindProject)
อบรม Facebook Marketing วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2560 (Partner Support)

อบรม Adobe Photoshop CC 2017

วันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2560 (Partner Support)

อบรม Advanced Microsoft Word 2013

วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560 (Partner Support)

ข้อคิดดีดี

   
   
   
   
 
 
 
 
 

TrainingDD

QR Code  

 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005