=

โปรโมชั่น ลด 30% ทุกหลักสูตร ตั้งแต่วันนี้่ - 30 มิถุนายน 2566

ตารางอบรม Live Online Training ประจำปี 2565

วันที่
หลักสูตร
วิทยากร
ราคา

รายละเอียด

18 มีนาคม 2566

หรือ

13 พฤษภาคม 2566

9:00 น. - 16:00 น.

6 ชั่วโมง.

Create Cartoon Character Face Design

By Microsoft PowerPoint

เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการวาดรูป

และต้องการวาดตัวการ์ตูนขึ้นใช้งานเอง

อ.พิชญ์ศิณี

แขเพ็ญอำไพ

ราคาปกติ 2,500.00

ลด 30%

1,750.00 Exc.VAT

1,872.50 Inc.VAT

           

19 มีนาคม 2566

หรือ

14 พฤษภาคม 2566

9:00 น. - 16:00 น.

6 ชั่วโมง.

Introduction to Data Analysis

with Excel

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เครื่องมือด้านข้อมูล

ใน Excel เพื่อสนับสนุนงานด้านวิเคราะห์ข้อมูล

อ.พิชญ์ศิณี

แขเพ็ญอำไพ

ราคาปกติ 2,500.00

ลด 30%

1,750.00 Exc.VAT

1,872.50 Inc.VAT

           

25 มีนาคม 2566

หรือ

20 พฤษภาคม 2566

9:00 น. - 12:00 น.

3 ชั่วโมง

Data Cleansing Technique

เพื่อข้อมูลที่มีคุณภาพ

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการจัดการข้อมูล

ให้มีรูปแบบที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

เพื่อที่จะได้นำไปใช้งานใน Excel โดยไม่เกิดปัญหา

อ.พิชญ์ศิณี

แขเพ็ญอำไพ

ราคาปกติ 1,800.00

ลด 30%

1,260.00 Exc.VAT

1,348.20 Inc.VAT

           

25 มีนาคม 2566

หรือ

20 พฤษภาคม 2566

14:00 น. - 17:00 น.

3 ชั่วโมง

Microsoft Excel for Data Entry

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการป้อนข้อมูล

เพื่อให้ได้ข้อมูลนำเข้าที่ถูกต้อง

และเกิดปัญหาน้อยที่สุด

อ.พิชญ์ศิณี

แขเพ็ญอำไพ

ราคาปกติ 1,500.00

ลด 30%

1,050.00 Exc.VAT

1,123.50 Inc.VAT

           

26 มีนาคม 2566

หรือ

21 พฤษภาคม 2566

9:00 น. - 12:00 น.

3 ชั่วโมง

Create Flat Design

Illustrations in PowerPoint

(TWO-TONE COLOR)

เหมาะสำหรับผู้ที่รักการวาดรูปต้องการออกแบบ

กราฟิก หรือไอคอนสำหรับใช้งานเอง

อ.พิชญ์ศิณี

แขเพ็ญอำไพ

ราคาปกติ 1,500.00

ลด 30%

1,050.00 Exc.VAT

1,123.50 Inc.VAT

           

1 เมษายน 2566

หรือ

27 พฤษภาคม 2566

9:00 น. - 16:00 น.

6 ชั่วโมง

Design and Build Forms

in Microsoft Excel

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างฟอร์มใช้งานใน Excel

อ.พิชญ์ศิณี

แขเพ็ญอำไพ

ราคาปกติ 2,500.00

ลด 30%

1,750.00 Exc.VAT

1,872.50 Inc.VAT

           

2 เมษายน 2566

หรือ

28 พฤษภาคม 2566

9:00 น. - 12:00 น.

3 ชั่วโมง

Creating Interactive Filter Systems

using Microsoft Excel

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างระบบกรองข้อมูล

แบบโต้ตอบทันทีทันใดด้วย Microsoft Excel

อ.พิชญ์ศิณี

แขเพ็ญอำไพ

ราคาปกติ 1,600.00

ลด 30%

1,120.00 Exc.VAT

1,198.40 Inc.VAT

           

2 เมษายน 2566

หรือ

28 พฤษภาคม 2566

14:00 น. - 17:00 น.

3 ชั่วโมง

การจัดการเอกสาร PDF อย่างมืออาชีพ

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขเนื้อหาใน PDF

โดยปราศจาก Source file

ในรูปแบบ Word หรือ PowerPoint

อ.พิชญ์ศิณี

แขเพ็ญอำไพ

ราคาปกติ 1,600.00

ลด 30%

1,120.00 Exc.VAT

1,198.40 Inc.VAT

           

8 เมษายน 2566

หรือ

10 มิถุนายน 2566

9:00 น. - 16:00 น.

6 ชั่วโมง

เทคนิคการทำงานกับเอกสาร Word อย่างมืออาชีพ

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานกับเอกสาร Word

ให้ได้ มากกว่าการพิมพ์ เพื่อการทำงานที่คล่องตัว

สะดวกและรวดเร็ว

อ.พิชญ์ศิณี

แขเพ็ญอำไพ

ราคาปกติ 2,500.00

ลด 30%

1,750.00 Exc.VAT

1,872.50 Inc.VAT

           

22 เมษายน 2566

หรือ

11 มิถุนายน 2566

9:00 น. - 16:00 น.

6 ชั่วโมง

สร้างระบบงานอัตโนมัติง่าย ๆ ด้วย Excel Macro

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดเวลาการทำงาน

ที่ทำอยู่เป็นประจำใน Excel

ด้วยการสร้างระบบงานอัตโนมัติขึ้นมาใช้งาน

อ.พิชญ์ศิณี

แขเพ็ญอำไพ

ราคาปกติ 2,650.00

ลด 30%

1,792.00 Exc.VAT

1,917.44 Inc.VAT

           

23 เมษายน 2566

หรือ

17 มิถุนายน 2566

9:00 น. - 16:00 น.

6 ชั่วโมง

Create Animated Video Presentation
in Microsoft PowerPoint

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างวีดิโอการ์ตูนอนิเมชั่น

เพื่อนำเสนอเรื่องราวที่ต้องการด้วย PowerPoint

อ.พิชญ์ศิณี

แขเพ็ญอำไพ

ราคาปกติ 2,600.00

ลด 30%

1,820.00 Exc.VAT

1,947.40 Inc.VAT

           

29 เมษายน 2566

หรือ

18 มิถุนายน 2566

9:00 น. - 16:00 น.

6 ชั่วโมง

Create Data Entry Form

using Microsoft Excel & VBA

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างแบบฟอร์ม

และระบบบันทึกข้อมูลสำเร็จรูปเพื่อจัดเก็บลงใน Excel

อ.พิชญ์ศิณี

แขเพ็ญอำไพ

ราคาปกติ 2,800.00

ลด 30%

1,960.00 Exc.VAT

2,097.20 Inc.VAT

           
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005