ตำแหน่งงานที่ต้องการ

โปรดส่งใบสมัครหรือ Resume มาที่ Email : trainingdd@hotmail.com
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005