ตำแหน่งงานที่ต้องการ

โปรดส่งใบสมัครหรือ Resume มาที่ Email : trainingdd@hotmail.com
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005