ปี 2553

กิจกรรมในเดือนมกราคม

อบรม Microsoft PowerPoint วันที่ 7 มกราคม 2553

กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์

ยังไม่มีกิจกรรมในขณะนี้ค่ะ

กิจกรรมในเดือนมีนาคม

อบรม Adobe Flash CS4 for E - Learning วันที่ 8 - 12 มีนาคม 2553

กิจกรรมในเดือนเมษายน

อบรม Adobe Captivate CS4 for E - Learning วันที่ 7 - 9, 20 เมษายน 2553
อบรม สร้างสรรค์กราฟฟิกสวยด้วย Adobe Photoshop CS2 วันที่ 19 - 21 เมษายน 2553

อบรม Adobe Presenter & Sound Booth for E - Learning วันที่ 21 เมษายน 2553

อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2007 วันที่ 26 - 27 เมษายน 2553
อบรม Microsoft PowerPoint Basic - Intermediate 2007 วันที่ 29 - 30 เมษายน 2553
 

กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม

อบรม Microsoft PowerPoint Basic - Intermediate 2003 วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2553
อบรม การจัดการข้อมูลด้วย PivotTable 2007 วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2553
อบรม VBA Excel 2003 วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 (Partner Support)
อบรม Excel for HR วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2553
อบรม Microsoft Excel 2007 วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2553 (Partner Support)
อบรม Advanced PowerPoint 2007 วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2553

กิจกรรมในเดือนมิถุนายน

อบรม Microsoft PowerPoint Basic - Intermediate 2007 วันที่ 7 - 8 มิถุุนายน 2553
อบรม สร้างงานนำเสนออัจฉริยะด้วย PowerPoint 2003 วันที่ 14 - 15 มิถุุนายน 2553
อบรม Excel for Accounting 2007 วันที่ 14 - 15 มิถุุนายน 2553
อบรม Microsoft Access 2007 วันที่ 16 - 18 มิถุุนายน 2553
อบรม Web Design by GIMP รุ่นที่ 1 วันที่ 17 - 18 มิถุุนายน 2553
อบรม Web Design by GIMP รุ่นที่ 2 วันที่ 21 - 22 มิถุุนายน 2553
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2007 วันที่ 21 - 22 มิถุุนายน 2553
อบรม Web Design by GIMP รุ่นที่ 3 วันที่ 23 - 24 มิถุุนายน 2553
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2007 วันที่ 24 - 25 มิถุุนายน 2553
อบรม Microsoft PowerPoint Basic - Intermediate 2003 วันที่ 24 - 25 มิถุุนายน 2553
อบรม สร้าง E - Book ด้วย Desktop Author วันที่ 28 มิถุุนายน - 2 กรกฎาคม 2553
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2007 วันที่ 28 - 29 มิถุุนายน 2553
อบรม Advanced Microsoft Excel 2007 วันที่ 29 มิถุุนายน - 1 กรกฎาคม 2553

กิจกรรมในเดือนกรกฏาคม

อบรม Adobe Illustrator CS2 วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2553
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2003 วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2553
อบรม ตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพด้วย Photoshop CS2 วันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2553
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2007 วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2553
อบรม เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2553
อบรม สารพัดวิธีลัดการใช้งานสูตร Excel ขั้นสูง วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2553
อบรม OpenOffice.org(Writer, Calc, Impress) วันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2553
อบรม Excel for Accounting 2007วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2553
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2007 วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2553
อบรม Microsoft Excel 2007 วันที่ 24 กรกฎาคม 2553 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2007 วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2553

กิจกรรมในเดือนสิงหาคม

อบรม Excel for HR วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2553
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2007 วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2553
อบรม Microsoft PowerPoint Basic - Intermediate 2007 วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2553
อบรม บริหารจัดการเว็บไซท์้ด้วย JOOMLA วันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2553
อบรม Excel for Accounting 2007 วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2553
อบรม Advanced Microsoft Excel 2003 วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2553

อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2007 วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2553

อบรม Microsoft Excel 2003 วันที่ 19 สิงหาคม 2553 (Partner Support)
อบรม Microsoft PowerPoint Basic - Intermediate 2007 วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2553
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2007 วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2553
อบรม Microsoft Excel 2003 วันที่ 28 สิงหาคม 2553 (Partner Support)
อบรม Microsoft Excel 2003 วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2553 (Partner Support)
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2007 วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2553
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2003 วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2553

กิจกรรมในเดือนกันยายน

อบรม Microsoft Word & PowerPoint 2007 รุ่นที่ 1
วันที่ 2 กันยายน 2553 (Partner Support)
อบรม Microsoft Word & PowerPoint 2007 รุ่นที่ 2
วันที่ 4 กันยายน 2553 (Partner Support)
อบรม Microsoft Excel Basic 2007 วันที่ 6 - 7 กันยายน 2553 (Partner Support)
อบรม จัดการข้อมูลด้วย PivotTable 2003 วันที่ 6 - 7 กันยายน 2553
อบรม Microsoft Project 2003 วันที่ 8 - 10 กันยายน 2553
อบรม OpenOffice.org(Writer, Calc, Impress) วันที่ 8 - 10 กันยายน 2553
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint วันที่ 13 - 14 กันยายน 2553 (Partner Support)
อบรม พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Access 2003 วันที่ 13 - 16 กันยายน 2553
อบรม OpenOffice.org(Writer, Calc, Impress) วันที่ 13 - 16 กันยายน 2553
อบรม Microsoft Excel Basic 2007 วันที่ 16 กันยายน 2553 (Partner Support)
อบรม การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วันที่ 20 - 24 กันยายน 2553
อบรม สร้าง E - Book ด้วย Desktop Author วันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2553
อบรม OpenOffice.org(Writer, Calc, Impress) วันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2553

กิจกรรมในเดือนตุลาคม

อบรม Microsoft Excel 2007 วันที่ 2 ตุลาคม 2553 (Partner Support)
อบรม Microsoft Office 2007 สำหรับผู้บริหาร วันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2553
อบรม Acrobat Professional 9 วันที่ 7 ตุลาคม 2553 (Partner Support)
อบรม สร้างงาน 3D ด้วย Blender รุ่นที่ 1 วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2553
อบรม สร้างงานนำเสนออัจฉริยะด้วย PowerPoint 2003 วันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2553
อบรม รวมมิตรจัดการข้อมูลอย่างชาญฉลาดด้วย Excel 2003 วันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2553
อบรม Microsoft Excel 2003 วันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2553 (Partner Support)
อบรม สร้างสรรค์กราฟฟิกสวยด้วย GIMP วันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2553

กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน

อบรม สร้างสรรค์กราฟฟิกสวยด้วย GIMP วันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2553
อบรม Microsoft Excel 2007 วันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2553
อบรม Microsoft Office 2007 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 (Partner Support)
อบรม Microsoft Access 2007 วันที่ 23, 25 พฤศจิกายน 2553 (Partner Support)
อบรม Microsoft Office 2007 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 (Partner Support)
อบรม สร้างงาน 3D ด้วย Blender รุ่นที่ 2 วันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2553

กิจกรรมในเดือนธันวาคม

อบรม Adobe Indesign CS3 วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2553 (Partner Support)
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2560
ปี 2561
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005