ตารางอบรม Inhouse ปี 2558

กิจกรรมในเดือนมกราคม

อบรม VBA in Excel วันที่ 20 - 21 มกราคม 2558 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 วันที่ 24 มกราคม 2558
อบรม Microsoft Excel 2010 Basic
วันที่ 26 มกราคม 2558 (Partner Support)
อบรม สร้างแบบสำรวจออนไลน์ด้วย LimeSurvey
วันที่ 26 - 28 มกราคม 2558

อบรม Microsoft Word 2010 and Microsoft PowerPoint 2010 Basic

วันที่ 28 มกราคม 2558 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Excel Functions and Database
วันที่ 28 - 30 มกราคม 2558 (Partner Support)
อบรม สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource Software
วันที่ 29 - 30 มกราคม 2558
 

กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์

อบรม Advanced Microsoft Excel Functions and Database
วันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 (Partner Support)
อบรม สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource Software
วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2558
อบรม Advanced Microsoft Excel Functions and Database
วันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 (Partner Support)
อบรม สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource Software
วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2558
 

กิจกรรมในเดือนมีนาคม

อบรม Microsoft Office 2010 New Features รุ่นที่ 1
วันที่ 9 มีนาคม 2558
อบรม Advanced Microsoft Excel Functions and Database
วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2558(Partner Support)
อบรม Microsoft Office 2013 วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2558
อบรม Microsoft Office 2010 New Features รุ่นที่ 2
วันที่ 13 มีนาคม 2558
อบรม เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อมูลด้วย Microsoft Excel
วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2558
อบรม Data Analysis with WEKA วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2558
อบรม Microsoft Excel 2010 Basic วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2558
อบรมอบรม เทคนิคการจัดทำแบบสำรวจออนไลน์ด้วย LimeSurvey
วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2558

กิจกรรมในเดือนเมษายน

อบรมอบรม เทคนิคการจัดทำแบบสำรวจออนไลน์ด้วย LimeSurvey วันที่ 1 เมษายน 2558
อบรม เปลี่ยนการสื่อสารให้ง่ายขึ้นด้วย Infographic สื่อแห่งอนาคต
วันที่ 7 - 9 เมษายน 2558
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2010
วันที่ 20 เมษายน 2558 (Partner Support)
อบรม Microsoft Office 2013 วันที่ 21 - 23 เมษายน 2558
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 Functions and Macro/VBA
วันที่ 28 - 29 เมษายน 2558 (Partner Support)
อบรม สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource Software วันที่ 30 เมษายน 2558

กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม

อบรม Advanced Microsoft Excel Macro/VBA
วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2558 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Excel Functions and Database
วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2558 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Excel Chart
วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2558
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2007
วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2558 (Partner Support)

กิจกรรมในเดือนมิถุนายน

อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 วันที่ 2 มิถุนายน 2558
อบรม Advanced LibreOffice Calc Formulars and Functions
วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2558
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 for Marketing วันที่ 8 มิถุนายน 2558
อบรม Advanced Microsoft Excel PivotTable รุ่นที่ 1
วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2558 (Partner Support)
อบรม สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource Software
วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2558
อบรม Advanced Microsoft Word 2007
วันที่ 10 มิถุนายน 2558 (Partner Support)
อบรม Microsoft Word 2007 Basic - Intermediate
วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2558 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 วันที่ 15 มิถุนายน 2558
อบรม Advanced Microsoft Word 2010
วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2558 (Partner Support)
อบรม การจัดทำพรีเซนเทชั่นด้วย PowerPoint 2013 เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ
วันที่ 18 มิถุนายน 2558
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2010 วันที่ 19 มิถุนายน 2558
อบรม Advanced Microsoft Excel Macro/VBA
วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2558 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Excel PivotTable รุ่นที่ 2
วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2558 (Partner Support)
อบรม เทคนิคการจัดทำแบบสำรวจ Online ด้วย LimeSurvey
วันที่ 29 - 30 มิถุนายน และ 1 - 3 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมในเดือนกรกฏาคม

อบรม Advanced Microsoft Excel Chart
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (Partner Support)
อบรม Microsoft Excel 2010 Basic วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2558
(Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Excel Functions and Database
วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2558 (Partner Support)
อบรม เลขายุคใหม่ ทันใจผู้บริหาร เก่งงาน IT รุ่นที่ 1 วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2558
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2558
อบรม เลขายุคใหม่ ทันใจผู้บริหาร เก่งงาน IT รุ่นที่ 2 วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2558
อบรม Microsoft Access 2010 Intermediate
วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2558 (Partner Support)
อบรม PHP Web Application Part 1 วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2558
อบรม การพัฒนา Mobile Applications บน Android วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2558

อบรม เปลี่ยนการสื่อสารให้ง่ายขึ้นด้วย Infographic สื่อแห่งอนาคต

วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2558
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2010 วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2558

อบรม PHP jQuery, AJAX, Web Report and Web Service Part 2

วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2558
อบรม เลขายุคใหม่ ทันใจผู้บริหาร เก่งงาน IT รุ่นที่ 3 วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2558
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 รุ่นที่ 1 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 รุ่นที่ 2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2558
 

กิจกรรมในเดือนสิงหาคม

อบรม Advanced Microsoft Excel Functions and Database
วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2558 (Partner Support)
อบรม ธุรการยุคใหม่ ก้าวไกลด้วย IT รุ่นที่ 1 วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2558
อบรม Fundamental Microsoft Access 2010
วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2558 (Partner Support)
อบรม เทคนิคการใช้ New Media เพื่อการสื่อสาร วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2558
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2010
วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2558 (Partner Support)
อบรม ธุรการยุคใหม่ ก้าวไกลด้วย IT รุ่นที่ 2 วันที่ 26 -27 สิงหาคม 2558
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2010 วันที่ 28 สิงหาคม 2558
อบรม สร้างแบบฟอร์มบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วย Microsoft Excel
วันที่ 31 สิงหาคม และ 1 - 2 กันยายน 2558
 

กิจกรรมในเดือนกันยายน

อบรม Advanced Microsoft Excel Functions and Database
วันที่ 7 - 9 กันยายน 2558 (Partner Support)
อบรม สร้างและจัดการฐานข้อมูลด้วย LibreOffice Base
วันที่ 7 - 11 กันยายน 2558
อบรม Microsoft Word 2007 Basic - Intermediate
วันที่ 10 - 11 กันยายน 2558 (Partner Support)
อบรม Adobe Illustrator วันที่ 15, 17- 18 กันยายน 2558
อบรม Microsoft Visio 2007 วันที่ 26 กันยายน 2558
อบรม Microsoft Access 2010 Intermediate
วันที่ 30 กันยายน และ 1 - 2 ตุลาคม 2558 (Partner Support)
 

กิจกรรมในเดือนตุลาคม

อบรม Advanced Microsoft Excel Functions and Database
วันที่ 5 - 7ตุลาคม 2558 (Partner Support)
อบรม iPhone Mobile Application Development วันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2558
อบรม Basic - Intermediate Microsoft Excel 2010
วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2558 (Partner Support)
อบรม Macro & VBA Access 2010
วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2558 (Partner Support)
อบรม Android Mobile Application Development วันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2558
อบรม เปิดโลกสถิติวิเคราะห์แบบสอบถามด้วย R GUI วันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2558
อบรม Cross Platform Mobile Development วันที่ 22, 26 - 27 ตุลาคม 2558
อบรม Advanced Microsoft Excel Functions and Database
วันที่ 27, 29 - 30 ตุลาคม 2558 (Partner Support)
 

กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน

อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2010 รุ่นที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
อบรม Advanced Microsoft Excel PivotTable
วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2558 (Partner Support)
อบรม Macro/VBA in Excel 2010
วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2558 (Partner Support)
อบรม Microsoft Access 2010 Intermediate
วันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2558 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010
วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2558 (Partner Support)
อบรม Basic - Intermediate Microsoft Excel 2010
วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2558 (Partner Support)
 

กิจกรรมในเดือนธันวาคม

อบรม Advanced Microsoft Excel Functions and Database
วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2558 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ธันวาคม 2558
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 รุ่นที่ 4 วันที่ 10 ธันวาคม 2558
อบรม Cross Platform Mobile Development วันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2558
อบรม Advanced Microsoft Excel Functions and Database
วันที่ 16, 18 ธันวาคม 2558 (Partner Support)
อบรม Microsoft Access 2010 Intermediate
วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2558 (Partner Support)
 

 

ปี 2554
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005