ตารางอบรม Inhouse ปี 2557

กิจกรรมในเดือนมกราคม

อบรม Microsoft Windows 8 for User รุ่นที่ 1 วันที่ 28 มกราคม 2557
อบรม Microsoft Windows 8 for User รุ่นที่ 2 วันที่ 29 มกราคม 2557
อบรม Microsoft Windows 8 for User รุ่นที่ 3 วันที่ 30 มกราคม 2557
อบรม Microsoft Windows 8 for User รุ่นที่ 4 วันที่ 31 มกราคม 2557
 

กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์

อบรม LibreOffice(Writer, Calc, Impress) วันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2557
อบรม Advanced Microsoft Excel Functions and Database
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 (Partner Support)
 

กิจกรรมในเดือนมีนาคม

อบรม Microsoft Excel 2010 Basic รุ่นที่ 1 วันที่ 3 มีนาคม 2557
อบรม Microsoft Excel 2010 Basic รุ่นที่ 2 วันที่ 6 มีนาคม 2557
อบรม Microsoft Excel 2010 Basic รุ่นที่ 3 วันที่ 7 มีนาคม 2557
อบรม Advanced Microsoft Excel PivotTable and Pivot Chart 2010
วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2557 (Partner Support)
อบรม Libreoffice Calc Macro and Programing with Libreoffice Basic Language
วันที่ 17 - 21 มีนาคม 2557
อบรม Microsoft Excel 2010 Basic รุ่นที่ 4 วันที่ 18 มีนาคม 2557
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 วันที่ 25 มีนาคม 2557
อบรม สร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Scribus วันที่ 26 - 28 มีนาคม 2557

กิจกรรมในเดือนเมษายน

อบรม เทคนิคการผลิตหนังสือดิจิตอลมัลติมีเดียด้วย Flip Album วันที่ 1 - 2 เมษายน 2557
อบรม Microsoft Office(Word, Excel, PowerPoint) วันที่ 1 - 3 เมษายน 2557
อบรม Microsoft Excel 2010 Intermediate รุ่นที่ 1 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2557
อบรม เทคนิคในการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel ขั้นสูง รุ่นที่ 1
วันที่ 8 - 10 เมษายน 2557
อบรม Microsoft Excel 2010 Intermediate รุ่นที่ 2 วันที่ 8 - 9 เมษายน 2557
อบรมCreating Automatic Task Using Macro and VBA in Excel
วันที่ 16 - 17 เมษายน 2557
อบรม LibreOffice(Writer, Calc, Impress) วันที่ 21 - 23 เมษายน 2557
อบรม Adobe Dreamweaver วันที่ 21 - 22, 30 เมษายน 2557 (Partner Support)
อบรม Microsoft Access 2010 Intermediate
วันที่ 23 - 25 เมษายน 2557 (Partner Support)
อบรม เทคนิคการประยุกต์ใช้งาน Microsoft Word ในสำนักงานขั้นสูง
วันที่ 28 - 29 เมษายน 2557
อบรม เทคนิคการสร้างพรีเซนเทชั่นด้วย Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพ
วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557

กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม

อบรม Advanced Writer วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2557
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
อบรม สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource Software วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2557
อบรม เทคนิคในการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel ขั้นสูง รุ่นที่ 2
วันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2557
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2010 วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2557

กิจกรรมในเดือนมิถุนายน

อบรม Microsoft Office(Word, Excel, PowerPoint) วันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2557
อบรม Advanced Calc Inside Lookup Functions วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2557
อบรม สร้างสื่อการเรียนรู้อย่างง่าย ๆ ด้วย Adobe Captivate วันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2557
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2557
อบรม Microsoft Excel 2007 Intermediate วันที่ 18 มิถุนายน 2557 (Partner Support)
อบรม Macro & VBA in Excel วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2557 (Partner Support)
อบรม การประยุกต์การใช้งาน Mail Outlook ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1
วันที่ 30 มิถุนายน 2557
 

กิจกรรมในเดือนกรกฏาคม

อบรม การประยุกต์การใช้งาน Mail Outlook ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
อบรม การประยุกต์การใช้งาน Mail Outlook ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 3
วันที่ 2 กรกฎาคม 2557
อบรม การประยุกต์การใช้งาน Mail Outlook ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 4
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
อบรม การประยุกต์การใช้งาน Mail Outlook ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 5
วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2557(Partner Support)
อบรม Microsoft Access 2010 Basic วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2557(Partner Support)
อบรม Microsoft Excel 2010 Intermediate วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2557(Partner Support)
อบรม Advanced Calc Inside Lookup Functions วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2557
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 (Partner Support)
อบรม Microsoft Excel 2010 Intermediate วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Excel Functions and Database
วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2557(Partner Support)
อบรม Microsoft Excel Intermediate วันที่ 19 กรกฎาคม 2557(Partner Support)
อบรม Adobe Dreamweaver วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2557 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557 (Partner Support)
อบรม Microsoft Windows 8 for User รุ่นที่ 1 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
อบรม Microsoft Windows 8 for User รุ่นที่ 2 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
 

กิจกรรมในเดือนสิงหาคม

อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2557
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 วันที่ 8 สิงหาคม 2557
อบรม Advanced Microsoft Excel Functions and Database
วันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2557(Partner Support)
อบรม Macro & VBA Access 2010 วันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2557(Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2007 รุ่นที่ 1 วันที่ 25 สิงหาคม 2557
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2007 รุ่นที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2557
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2007 รุึ่นที่ 3 วันที่ 27 สิงหาคม 2557
อบรม สร้างแผนผังด้วย Dia วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2557
 

กิจกรรมในเดือนกันยายน

อบรม Microsoft Access 2010 Intermediate
วันที่ 3 - 5 กันยายน 2557 (Partner Support)
อบรม บริหารโครงการด้วย Microsoft Project 2013 วันที่ 8 - 9 กันยายน 2557
อบรม สร้างงานพรีเซนเทชั่นด้วย Microsoft PowerPoint 2013 วันที่ 10 - 11 กันยายน 2557
อบรม Advanced Microsoft Excel Functions and Database
วันที่ 15 - 17 กันยายน 2557 (Partner Support)
อบรม Microsoft Windows 8 for User รุ่นที่ 1 วันที่ 15 กันยายน 2557
อบรม Microsoft Windows 8 for User รุ่นที่ 2 วันที่ 16 กันยายน 2557
อบรม Microsoft Windows 8 for User รุ่นที่ 3 วันที่ 17 กันยายน 2557
อบรม Microsoft Windows 8 for User รุ่นที่ 4 วันที่ 18 กันยายน 2557
อบรม Advanced Microsoft Excel Functions and Database
วันที่ 22 - 24 กันยายน 2557 (Partner Support)
อบรม ตัดต่อวีดีโอด้วย Windows Movie Maker วันที่ 23 - 25 กันยายน 2557
 

กิจกรรมในเดือนตุลาคม

อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 วันที่ 4 ตุลาคม 2557 (Partner Support)
อบรม Adobe Photoshop CS6 วันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2557
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2557 (Partner Support)
อบรม Microsoft PowerPoint 2010 Professionals
วันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2557 (Partner Support)
อบรม Adobe Photoshop CS5 วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2557 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Excel Functions and Database
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2557 (Partner Support)
อบรม เปิดโลกสถิติ วิเคราะห์แบบสอบถามด้วย OpenStat วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2557
อบรม การใช้งาน Facebook และ Line เบื้องต้น วันที่ 22 ตุลาคม 2557 (Partner Support)
อบรม Macro & VBA in Excel วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2557 (Partner Support)
 

กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน

อบรม สร้างและจัดการฐานข้อมูลด้วย LibreOffice Base วันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2557
อบรม Microsoft Access 2010 Basic วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2557 (Partner Support)
อบรม Microsoft Excel lntermediate วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2557 (Partner Support)
อบรม การใช้งานสูตรและฟังก์ชั่น Excel เพื่อคนทำงาน
วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2557
อบรม Advanced Microsoft Excel Functions and Database
วันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2557 (Partner Support)
อบรม เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อมูลด้วย Microsoft Excel
วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2557
 

กิจกรรมในเดือนธันวาคม

อบรม การสร้างรายงานวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Microsoft Excel
วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2557
อบรม Advanced Microsoft Excel Functions and Database รุ่นที่ 1
วันที่ 8 - 9, 11 ธันวาคม 2557 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Excel Functions and Database รุ่นที่ 2
วันที่ 8 - 9, 11 ธันวาคม 2557 (Partner Support)
อบรม เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint
เพื่อการนำเสนองานขั้นสูง วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2557

อบรม Microsoft Access 2010 Basic

วันที่ 19, 22 ธันวาคม 2557(Partner Support)

อบรม เทคนิคการจัดรูปแบบเซลล์ขั้นสูงด้วย  Dynamic Formatting Excel
วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2557
 
ปี 2554
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005