ปี 2556

กิจกรรมในเดือนมีนาคม

อบรม LibreOffice(Writer, Calc, Impress) วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2556
อบรม Microsoft Excel 2010 Basic วันที่ 15 มีนาคม 2556
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 วันที่ 22 มีนาคม 2556
อบรม Creating Electronic Forms with LibreOffice Writer วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2556
อบรม สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย Opensource Software วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2556

อบรม เทคนิคการผลิตสื่อวีดิทัศน์ออนไลนวันที่ 25 -29 มีนาคม 2556

(Digital Video Editing & Production with Adobe Premiere)
 

กิจกรรมในเดือนเมษายน

อบรม LibreOffice(Writer, Calc, Impress) วันที่ 9 - 11 เมษายน 2556
อบรม Advanced Calc for Summary Data วันที่ 24 - 25 เมษายน 2556

อบรม เทคนิคการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla

วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556
 

กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม

อบรม LibreOffice(Writer, Calc, Impress) วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2556
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint วันที่ 18 พฤษภาคม 2556
อบรม จัดการเอกสารออนไลน์ด้วย Google Documents วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
อบรม จัดการตารางคำนวณออนไลน์ด้วย Google Spreadsheets วันที่ 21 พฤษภาคม 2556
อบรม จัดการงานนำเสนอออนไลน์ด้วย Google Presentations วันที่ 22 พฤษภาคม 2556
อบรม จัดการแบบฟอร์มออนไลน์ Google Forms วันที่ 23 พฤษภาคม 2556
อบรม Microsoft Excel 2010 วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2556 (Partner Support)
อบรม Advanced Calc Automatic Calculation with Form Control
วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2556
 

กิจกรรมในเดือนมิถุนายน

อบรม เทคนิคการสร้างเทมเพลท Joomla แบบมืออาชีพ (Joomla Template Workshop)
วันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2556
อบรม Microsoft Excel 2010 วันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2556 (Partner Support)
อบรม Microsoft Windows 8 วันที่ 19 มิถุนายน 2556 (Partner Support)
อบรม สร้างงาน 3D Animations ด้วย Blender วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2556
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 for Database วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2556
 

กิจกรรมในเดือนกรกฏาคม

อบรม สร้างแบบสำรวจออนไลน์เพื่องานวิจัยด้วย LimeSurvey วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2556
อบรม Libreoffice Calc Macro and Programing with Libreoffice Basic Language
วันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2556
อบรม Windows 7 + Microsoft Excel 2010 Basic - Intermediate วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
อบรม Windows 7 + Advanced Microsoft Excel 2010 วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
อบรม ตัดต่อวีดีโออย่างมืออาชีพด้วย Lightworks วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556

กิจกรรมในเดือนสิงหาคม

อบรม Desktop Publishing with Scribus วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2556
อบรม ตัดต่อวีดีโออย่างมืออาชีพด้วย Lightworks วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2556
อบรม Microsoft Project 2010 16 สิงหาคม 2556 (Partner Support)
 

กิจกรรมในเดือนกันยายน

อบรม Advanced Excel 2003 วันที่ 16 กันยายน 2556
 

กิจกรรมในเดือนตุลาคม

อบรม Microsoft Excel 2010 8 - 9 ตุลาคม 2556 (Partner Support)
อบรม ใช้ Excel เป็นฐานข้อมูลแทน Access กันเถอะ วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2556
 

กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน

อบรม พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักบริหารเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
AEC (Refreshing Your Computer Skills) รุ่นที่ 1 วันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน 2556
อบรม การใช้งาน Adobe Photoshop CS6 + Adobe Illustrator CS6
วันที่ 12 - 15 พฤศจิกายน 2556
อบรม พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักบริหารเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
AEC (Refreshing Your Computer Skills) รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2556
อบรม สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย Opensource Software วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2556
อบรม Windows 7 + Microsoft Excel 2010 Basic - Intermediate
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
อบรม Windows 7 + Advanced Microsoft Excel 2010 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
 

กิจกรรมในเดือนธันวาคม

อบรม เทคนิคการประยุกต์ใช้งาน Mobile Application เพื่อองค์กรยุคใหม่
วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2556
Advanced Functions and Database Microsoft Excel 2010 
วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2556 (Partner Support)
Microsoft PowerPoint 2010 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 (Partner Support)
อบรม เทคนิคการประยุกต์ใช้ Google Docs เพื่อองค์กรยุคใหม่
วันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2556
ปี 2554
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2560
ปี 2561
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005