หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 
อบรม เทคนิคการผลิตหนังสือดิจิตอลมัลติมีเดียด้วย Flip Album
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 1 - 2 เมษายน 2557
อบรม การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Scribus
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 26 - 28 มีนาคม 2557
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010
บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 25 มีนาคม 2557
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Microsoft Excel 2010 Basic รุ่นที่ 4
ITALTHAI GROUP
วันที่ 18 มีนาคม 2557
โดย อ.บุรินทร์ รัชนกูล เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Libreoffice Calc Macro and Programing with Libreoffice Basic Language
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 17 - 21 มีนาคม 2557
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005