หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 
อบรม สร้างสื่อการเรียนรู้อย่างง่าย ๆ ด้วย Adobe Captivate
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2557
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advanced Calc Formulas and Functions
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2557
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Microsoft Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2557
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2010
บริษัท เนสเล่ท์ (ไทย) จำกัด
วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2557
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม เทคนิคในการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel ขั้นสูง รุ่นที่ 2
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2557
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005