หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
อบรม สร้างงานกราฟฟิคด้วย Opensource Software (Gimp & Inkscape)
วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2560
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม เทคนิคการผลิต Infographic & Gifographic สำหรับงานสื่อสารองค์กร
วันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2560
โดย อ.สมิทธิชัย ไชยวงศ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม เทคนิคการสร้าง Infographic แบบเคลื่อนไหว (Gifographic)
วันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2560
โดย อ.สมิทธิชัย ไชยวงศ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม สร้างโมเดล 3 มิติ ด้วย Google Sketchup
วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2560
โดย อ.สมิทธิชัย ไชยวงศ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม LibreOffice Writer ขั้นสูง
วันที่ 27 - 28 เมษายน 2560
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005